Logo mooigeldropmierlo.nl
  | Fotonummer: 182ed8
Foto: Linh Truyet Trinh
Koninklijke onderscheidingen

7 Koninklijke onderscheidingen in Geldrop-Mierlo

Geldrop-Mierlo - Daags voor Koningsdag staat op de agenda van vele burgemeesters het uitreiken van de lintjes. Zo ook in de agenda van Burgemeester Link van de gemeente Geldrop en Mierlo. In totaal werden er 7 lintjes uitgereikt. D lintjes gingen naar Marian Kolhorn-van Schaik, Hans de Greef, Jan-Willem van den Eshof (allen Geldrop), Jan van de Laar, Wiljan van Vlerken, Agnes Boeijen-Toonen en Michiel Lenssen (allen Mierlo). Alle gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen die bij deze onderscheidingen horen, werden op verschillende locaties uitgereikt. Burgemeester Link nam voor alle gedecoreerden uitgebreid de tijd en had persoonlijke woorden voor de gedecoreerden.

Marian Kolhorn-van Schaik
Om 08.30 uur reikte Burgemeester Link, namens de Wethouders Jeucken, Wethouder Verdouw en Wethouder Hoekman-Sulmann het eerste lintje uit aan Marian Kolhorn-van Schaik (59 jaar). Marian werd thuis 'overvallen'. Binnen enkele seconden, nadat ze totaal verrast de deur had opengemaakt, stond haar woonkamer vol familie, vrienden en B&W. 

Marian ontvangt haar Koninklijke onderscheiding voor haar inzet als:
1995 - heden: vrijwilliger bij Hardloop- en wandelgroep LOGO Geldrop. Zij is trainer van de lopersgroep van LOGO, maakt twee maal per week de kleedkamers schoon, bezorgt maandelijks het clubblad en is lid van de ontspanningscommissie. Ook is ze meer dan tien jaar lid van de wedstrijdcommissie en was ze in 2012 betrokken bij een project met Lunetzorg Geldrop om mensen met een verstandelijke beperking aan het lopen te krijgen.
1996 - 2013: medewerker bij de Speel-o-theek Geldrop. Zij is ook meer dan tien jaar bestuurslid geweest, in de functie van penningmeester.
1996 - heden: vrijwilliger bij de Marathon Eindhoven.
1997 - heden: bezorger van het tweemaandelijkse informatiebulletin van Belangenvereniging Zesgehuchten.
1999 - 2005: vrijwilliger (schaatsmoeder) bij Schaatsclub Brabis.
2000 - 2012: overblijfkracht en wasmoeder bij Nutsbasisschool De Ganzenbloem/de Lunchclub.
2001 - 2010: wijkhoofd voor de collecte van de Hartstichting.
2012 - heden: overblijfkracht voor TSO Kumari bij de Dirk Heziusschool in Heeze.

Hans de Greef
Als tweede was 59-jarige Hans de Greef aan de beurt. Hij stond klaar om naar de uitreiking van het lintje te gaan van Marian Kolhorn, maar dat was een 'leugentje voor eigen bestwil'. Ook Hans werd thuis 'overvallen'.

Hans ontvangt zijn Koninklijke onderscheiding voor zijn inzet als:
1984 - heden: diverse functies bij de Stichting Marathon Eindhoven. Hij was/is:vrijwilliger bij het parcours (onder andere assistentie verlenen, koffie verzorgen, sponzen wassen)parcoursbeveiligerbestuurslid van het Marathon Organisatie Team. Hij was medeverantwoordelijk voor de veiligheid op het parcours en onderhield de contacten met gemeentelijke instellingen, de GHOR, de politie, het Nederlandse Rode Kruis en de GGD over vergunningen en te nemen (veiligheids)maatregeleneindverantwoordelijke van het commandocentrum. Tijdens het evenement heeft hij de leiding over de diverse hulpverleners (politie, brandweer en ambulancediensten), die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van lopers en bezoekerslid van de Parcourscommissie (het bedenken en uitzetten van parcoursen en het plannen van de inzet van de vrijwilligers, materialen, faciliteiten)coördinator van de Werkgroep Wedstrijdorganisatie. Hij stuurt twintig vrijwilligers aan en coördineert de taken van de werkgroep (onder andere activiteiten in de startgebieden, op de verschillende parcoursen, in het finishgebied, rondom de jury, doping, medaille uitreiking, parcoursafzetting en -bewaking)adviseur loopevenementen. Als adviseur wordt hij het hele jaar door ingeschakeld
1989 - heden: penningmeester van Belangenvereniging Zesgehuchten. Mede dankzij de inzet van Hans is de vereniging een serieuze gesprekspartner van de plaatselijke overheid/politiek en zijn er resultaten geboekt.
1991 - 2007: medeoprichter, muzikaal leider en dirigent van Blaaskapel Simazo te Geldrop-Mierlo.
2013 - heden: coördinator materiaal van het Roparunteam en chauffeur.

Jan-Willem van den Eshof
Voor de laatste Geldropse inwoner werd er een bezoek gebracht aan Jan-Willem van den Eshof (75 jaar). Ook hij werd thuis 'overvallen'. Opnieuw stond familie en vrienden buiten te wachten, uit het zicht van Jan-Willem. Nadat de burgemeester was gearriveerd, werd koers gezet naar het huis van de gedecoreerde. Jan-Willem deed de deur zelf niet open, maar de verrassing was er zeker niet minder om. Jan-Willem nam de prachtige woorden van Burgemeester in ontvangst en was zeer trots en blij dat hij deze onderscheiding mag dragen.

Jan-Willem ontvangt zijn Koninklijke onderscheiding voor zijn inzet als:
1986 - heden: groepscontactþersoon van Amnesty International, afdeling Geldrop. Jan-Willem onderhoudt het contact met de landelijke organisatie, coördineert de collecte en organiseert diverse activiteiten. Tevens is hij de beheerder van de website.
1996 - heden: vrijwilliger bij de Lopersgroep Geldrop (LOGO). Jan-Willem fungeert als trainer, fotograaf, webbeheerder en eindredacteur van het clubblad. Tevens treedt hij op als verkeersregelaar bij de wandelingen die LOGO in samenwerking met verzorgingshuis De Akert organiseert voor rolstoelgebruikers.
2006 - heden: webbeheerder en lid van de klankbordgroep van Serge Sporheizen te Geldrop. De stichting organiseert wandel- en hardlooptochten in het buitenland. Serge Sportreizen is voortgekomen uit LOGO.
2011 - heden: secretaris van de volkstuinvereniging De Verloren Kost te Zesgehuchten. Tevens bouwde hij de website en fungeert hij als webbeheerder.

Jan van de Laar
Hierna werd naar Mierlo gereden voor de laatste vier lintjes. Als eerste was Jan van de Laar (68 jaar) aan de beurt. Zijn huis zat inmiddels al vol met verjaardagsvisite, speciaal voor zijn vrouw Lia. Lia werd een half uur, voordat de officiële uitreiking plaatsvond ingelicht, de visite kon meteen het tweede feestje vieren op deze speciale dag.

Jan ontvangt zijn Koninklijke onderscheiding voor zijn inzet als:
1985 – 2010: voorzitter van de Fitheidsgroep RFG Mierlo.
1992 – heden: voorzitter van de Stichting Wielerevenementen Mierlo. Jan werft vrijwilligers, is actief in de fondsenwerving en haalde de voormalige topwedstrijd 'de Kersenronde' en daarmee het wielrennen terug naar Mierlo. Daarnaast ondersteunde hij de Eneco Tour, de Olympia tour en de aankomst van de Ronde van Nederland. Voor de jeugd organiseert hij de Wielerstimuleringdagen, een internationaal wielrenkamp voor jongeren.
2004 - heden: bestuurslid van de Stichting Jeugdbelangen Mierlo. Jan coördineert het ophalen van oud papier via acht ophaalroutes en controleert de deelnemers voor de veiligheid. De opbrengsten komen ten goede aan de vijftien deelnemende jeugdverenigingen.
2012 - heden: vrijwilliger bij de Tour- en Wielerclub 'De Zwaluw' (TWC). Jan coördineert de inzet van vrijwilligers en ondersteunt de opbouw van het aankomstterrein van de Eneco Tour, de Olympia tour en de aankomst van de Ronde van Nederland. Tevens is hij jurylid bij lokale, regionale en nationale wielerwedstrijden onder andere onder auspiciën van de Nederlandse Wielren Bond.
Jan is tevens actief als EHBO'er.

Wiljan van Vlerken
Voor het volgende lintje zat familie en vrienden van Wiljan van Vlerken (71 jaar) te wachten in de trouwzaal van het Oude Raadhuis. Wiljan werd boven, bij de Heemkunde, 'overvallen' door Burgemeester Link. Nadat Wiljan en de overige leden een verdieping lager waren gekomen, kon de ceremonie beginnen. 

Wiljan ontvangt zijn Koninklijke Onderscheiding voor zijn inzet als:
1969 - 2001: lid van de vrijwillige brandweer Geldrop-Mierlo (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost).
1978 - 2003: secretaris van de Middenstandsvereniging KNOV/MKB, afdeling Mierlo.
1978 - heden: penningmeester van het Sint Nicolaascomité Mierlo. Wiljan organiseert de jaarlijkse intocht van sinterklaas en ondersteunde de bouw van het nieuwe podium na de verwoesting van het oude podium door brand.
2001 - heden: penningmeester van de Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten. Wiljan ondersteunde de verwerving van de CE-norm voor klompen en de toevoeging van het machinaal klompen maken aan het Register Cultureel Erfgoed van Nederland. Thans is hij keurmeester bij de jaarlijkse klompenkeuring te Sint Oedenrode.
2010 - heden: vrijwilliger bij het Boerenbondsmuseum te Gemert. Betrokkene is beheerder en instructeur van de historische klompenmakerij. Hij schonk de inboedel van zijn oude fabriek aan het museum, coördineerde het reviseren van de machines en leidde vrijwilligers op voor demonstratíes. Hij geeft tevens demonstraties handmatig klomp maken.

Agnes Boeijen-Toonen
Agnes  (77 jaar) dacht dat ze naar de uitreiking ging van het lintje van haar overbuurman Michiel Lenssen, maar het bleek dat ze 'in het ooitje' was genomen door een complot van familie en een zeer select gezelschap vrienden. In een overvol restaurant De Cuijt hoorde zij de mooie woorden van Burgemeester Link aan en ontving de versierselen die behoren bij deze onderscheiding. 

Agnes ontvangt haar Koninklijke onderscheiding voor haar inzet als:
1965 - heden  vrijwilliger (verzorger van creatieve workshops voor de leden) bij de plaatselijke afdeling van Zij Actief.
1975 - 2015: vrijwilliger (verzorger van de cateringmaaltijden van zo'n 80 vrijwilligers en van de vip-gasten, verantwoordelijk voor de inkoop van de levensmiddelen en diverse andere hand-en-spandiensten) bij het Concours Hippique Mierlo.
1996 - heden: vrijwilliger (organisator van de oogstdankvieringen) bij ZLTO.
2000 - heden: vrijwilliger (organisator/begeleider van de bloemschikcursus) bij Stichting Dorpswerkplaats 't Saam Mierlo.
Ook was Agnes organisator van het 100-jarig bestaan van de NCB-afdeling Mierlo in 1996.

Michiel Lenssen
Michiel (60 jaar) zou, na een ochtend werken, naar huis gaan voor een lunch, zoals hij altijd doet. Toen hij thuis kwam, zag hij een huis vol familie en vrienden en bleek dat de lunch nog even op zich moest laten wachten. Michiel werd door Burgmeester Link in het zonnetje gezet. Mooie woorden en aansluitend het opspelden van het lintje werd door Michiel als zeer speciaal ervaren.

Michiel ontvangt zijn Koninklijke Onderscheiding voor zijn inzet als:
1976 - 1982: penningmeester van de Voortrekkers van de Scouting Mierlo.
1977 - 1989: penningmeester van de Gemengde Zangvereniging St. Lucia te Mierlo.
1985 - 1993: actief lid en secretaris (1985-1993) van de Samenwerkende Mierlose Ondernemersvereniging.
2004 - 2012: Michiel heeft een bijdrage geleverd aan het opstellen van de centrumvisieplannen van het centrum van Mierlo.
1990 - 1999: bestuurslid van de Rabobank Mierlo/Someren.
1995 - 1998: bestuurslid (1995-1996) en voorzitter (1996-1998) van de Carnavalsvereniging De Spruwwejagers te Mierlo.
2000 - 2011: secretaris van de Stichting Scouting Mierlo.
2012 - heden: mede-oprichter, bestuurslid (2012-2015) en actief lid van de Stichting Centrum- en Lintenmanagement Mierlo. De stichting zet zich in om de economische en sociale positie van Mierlo te versterken. Thans neemt betrokkene deel aan de ad-hoc werkgroep advisering.
2011 - 2012: vrijwilliger bij en penningmeester van een team van de Roparun. Daarnaast Michiel begeleider.
2011 - heden: lid van de Raad van Advies van de sectie Small Business en Retail Management van de Fontys Hogeschool Eindhoven.

Alle gedecoreerden waren blij verrast met het bijzondere bezoek van deze dag. 

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigeldropmierlo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>