Logo mooigeldropmierlo.nl
  | Fotonummer: ac1564
Gemeente Geldrop-Mierlo

Gemeentenieuws week 32

Hieronder leest u het gemeentenieuws, week 32, van de Gemeente Geldrop-Mierlo

15 augustus: Indië-herdenking
Op dinsdag 15 augustus is de jaarlijkse herdenking van de gevallenen in voormalig Nederlands-Indië. Bij het gedenkteken, bij de ingang van de algemene begraafplaats 't Zand aan de Aragorn in Geldrop, worden burgers en militairen herdacht die gevallen zijn in de periode 1941-1949. De plechtigheid begint om 18.30 uur en duurt tot ongeveer 19.30 uur.

Programma:
- Openingswoord door burgemeester B.H.M. Link
- Muzikaal optreden door Angklungclub Adisoerja
- Verhaal van de heer Kudding voorgedragen door zijn kleindochter Stephanie Jansen
- Muzikaal optreden door Angklungclub Adisoerja
- Overdenking door Aalmoezenier L. van den Broek
- Muzikaal optreden door Angklungclub Adisoerja
-Voordracht door Annabel Huisman gevolg door een lied
- Muzikaal optreden door Angklungclub Adisoerja
- Toespraak door meneer T. Verbraak
- Kranslegging door burgemeester gevolgd door overige bloemleggers
- Last Post door Camilo Hoevenaars
- Een minuut stilte
- Wilhelmus door Camilo Hoevenaars

Afsluiting gevolgd door slotdefilé

Na afloop van het officiële gedeelte is er een informele bijeenkomst in gemeenschapshuis Zesgehuchten aan de Papenvoort 1 in Geldrop. Onder het genot van een drankje kan er nagepraat worden over de herdenking. Bovendien kan hier, op eigen kosten, een Indische maaltijd worden genuttigd.

Veiligheidsmonitor 2017 gaat van start
Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Enkele vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 2366 inwoners van Geldrop-Mierlo.

Onderzoek naar veiligheid
De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks terugkerend onderzoek naar criminaliteit, (on)veiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint rond donderdag 17 augustus en wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research. Op basis van een steekproef ontvangen 2366 inwoners een uitnodiging om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor.

Doe mee
De gemeente gebruikt de resultaten van de Veiligheidsmonitor bij het vormgeven en evalueren van het veiligheidsbeleid. Het is daarom belangrijk dat we weten wat onze inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt vinden. Bij een hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente. De resultaten van de Veiligheidsmonitor worden in maart 2018 verwacht.

Vergadering Commissie voor Bezwaarschriften
Op maandag 14 augustus komt de Commissie voor Bezwaarschriften in het gemeentehuis aan de Hofstraat 4 in Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken:
19.00 uur: Het bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit van 8 juni 2017 (verzonden 9 juni 2017). Het college heeft toen besloten de aanvraag voor een parkeervergunning voor de Mercedes bus af te wijzen.

19.30 uur: Het bezwaarschrift gericht tegen het collegebesluit van 6 juni 2017 (verzonden 8 juni 2017) inzake het verzoek om handhavend op te treden tegen de illegale situatie aan Eendenpoel 8 te Mierlo.

De Raad geïnformeerd…
Het college van burgemeester en wethouders informeert de leden van de gemeenteraad onder meer via de 'Raadsinformatiebrief'. Deze gaat over belangrijke besluiten van het college, over lopende projecten en andere actuele ontwikkelingen die spelen in Geldrop-Mierlo. In deze rubriek publiceert het college welke Raadsinformatiebrieven er zijn uitgegaan en wat hiervan de onderwerpen zijn. Tussen haakjes staat het registratienummer. Een PDF van de Raadsinformatiebrief vindt u op de website: http://raad.geldrop-mierlo.nl/

Ontwikkelrichting voorschoolse educatie (GM 2017-006149)
Op 15 mei heeft de raad ingestemd met het voorstel 'Beoordeling en subsidiëring ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie'. lnmiddels is de gemeente samen met Stichting Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo (St. PSW) en de drie geselecteerde partijen, te weten: Eenbes en samenwerkende partners, Nut en Dolfijn, gestart met het implementatieproces. Tijdens de leefkamer van 27 juni heeft wethouder Verdouw een toelichting gegeven op het proces. Inmiddels is er weer een aantal belangrijke stappen gezet. De raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken.

Uitspraak Raad van State Aansluiting Burgemeester Termeerstraat-Geldropseweg (GM2017 -020664)
Op 7 juni ontving het college de uitspraak van de Raad van State over het ingestelde hoger beroep over het genomen verkeersbesluit voor de nieuwe aansluiting van de Burgemeester Termeerstraat op de Geldropseweg in Mierlo. De Raad van State heeft bepaald dat de beroepen van zowel de Bomenstichting als van drie buurtbewoners gegrond zijn, omdat het verkeersbesluit niet goed is gemotiveerd. De raad krijgt hierover meer informatie.

Gewijzigde inloopspreekuren gebiedsregisseurs in zomervakantie
De gemeente wil graag met u in gesprek over hoe u het wonen in uw straat, buurt of wijk ervaart. Via onze gebiedsregisseurs horen zij graag wat u bezig houdt, welke ideeën u heeft en hoe u zelf in de wijk actief zou willen en kunnen zijn. Zij organiseren daarom in een aantal wijken inloopspreekuren. In de zomerperiode zijn er wat wijzigingen. Welke dat zijn leest u hieronder.

Mierlo
Er is geen inloop tot en met woensdag 23 augustus. Vanaf woensdag 30 augustus is iedereen weer welkom op woensdagmorgen tussen 11.00-12.00 uur in het Patronaat.

Geldrop
In de Akert is de inloop tot en met woensdag 16 augustus in de ontmoetingsruimte van de Kastanjehof (van 10.30-11.30 uur). Tot en met dinsdag 15 augustus is er geen inloop bij de Dreef en de Jo de Bruijnehof. In Braakhuizen Zuid in het dienstencentrum St. Jozefplein gaat de inloop wel gewoon door, van 16.00-16.45 uur. 

Laatste fase werkzaamheden Centrumplan Mierlo
Dorpsstraat en Vesperstraat

Op dinsdag 22 augustus start de uitvoering van de volgende fase van het Centrumplan Mierlo. Het gaat om de herinrichting van het gedeelte Dorpsstraat, vanaf huisnummer 135 tot en met de Ellenaar en het gedeelte Vesperstraat, tussen de Dorpstraat en de Wilhelminastraat. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de riolering en het aanbrengen van de nieuwe inrichting volgens het Centrumplan. De totale werkzaamheden zijn gepland tot 26 juni 2018.

Planning en fasering
De werkzaamheden worden in meerdere kleinere werkvakken uitgevoerd om de bereikbaarheid van de winkels en de parkeerplaatsen zo goed mogelijk te waarborgen. De planning uit 2 gedeelten:

Werkvak 1:
Gedeelte Dorpsstraat van huisnummer 135 tot de Vesperstraat; periode 22 augustus tot en met 24 november.

Werkvak 2:
Gedeelte Dorpsstraat van Vesperstraat tot Ellenaar en gedeelte Vesperstraat tussen Dorpsstraat en Wilhelminastraat; periode 8 januari tot en met 26 juni 2018.

Omleidingen en bereikbaarheid winkels
Tijdens de werkzaamheden worden omleidingsroutes geplaatst voor het centrum Mierlo en het doorgaande verkeer, deze worden per fase aangepast. De winkels blijven bereikbaar via looproutes.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met René Paauwe of Will van Dijk, afdeling Ruimte, te bereiken via telefoon­nummer 14 040.

Aankondigingsborden
Plaats gratis uw evenement op de aankondigingsborden van de gemeente Geldrop-Mierlo. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.geldrop-mierlo.nl

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigeldropmierlo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>