Logo mooigeldropmierlo.nl
  | Fotonummer: 8ba42b
Stefan Bron / SteBro Fotografie
Gemeente Geldrop-Mierlo

Gemeenteraad stelt begroting vast

Geldrop-Mierlo - Er komt geld beschikbaar voor geluid- en fijnstofmetingen van de A67. Onderzoek naar het realiseren van openbare toiletten komt er niet en betaald parkeren in het centrum van Geldrop blijft. Deze en andere voorstellen kwamen maandagavond aan de orde bij de behandeling van de begroting. De gemeenteraad heeft de begroting uiteindelijk unaniem vastgesteld. Opvallend was dat de voltallige SP-fractie niet bij de begrotingsbehandeling aanwezig was.

Vastgesteld
Na het aanbieden van de begroting, schriftelijke reactie daarop van de verschillende partijen en beantwoording van vragen door het college was maandag de begrotingsbehandeling. Vier uur vergaderde de raad voordat uiteindelijk de begroting, met een aantal wijzigingen, werd vastgesteld.

Afvalstoffen
De afvalstoffenheffing gaat minder omhoog dan het college had voorgesteld. Burgemeester en wethouders wilden het vastrecht voor afval laten stijgen met € 8,88 per jaar, een ruime raadsmeerderheid wil nu alleen een inflatiecorrectie. Begin volgend jaar moet er een discussie komen over het afvalbeleid. "Eerst alles goed bekijken en dan bepalen wat het tarief is", zo vatte Frans Stravers (DGG) de mening van de raadsmeerderheid samen. Wethouder Marc Jeucken wilde vasthouden aan de stijging. Hij gaf aan dat vastrecht voor afval enkele jaren geleden verlaagd is van € 108,00 naar € 90,00. "We hebben toen, zoals afgesproken, het geld teruggegeven aan de burger, maar die pot is nu leeg", aldus wethouder Jeucken. Alleen het CDA steunde de wethouder.

Metingen
Alle partijen, met uitzondering van DPM, steunden het voorstel om geld te reserveren voor permanente geluid- en fijnstofmetingen van de A67. Belangenvereniging Zesgehuchten had hier om gevraagd. "Door nu permanent te gaan meten, komen er verifieerbare meetgegevens vrij die door de bewoners ervaren overlast objectief in kaart brengt", zo liet Hans Timmermans namens de Belangenvereniging Zesgehuchten aan de raad weten. Rijkswaterstaat heeft plannen om de snelweg aan te passen. Wethouder Miranda Verdouw zag er weinig heil in. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet zelf onderzoek. "Waarschijnlijk doet het RIVM niets met andere meetresultaten dus is het zonde van het geld." Het gaat om een budget van € 60.000. Inwoners van de Coevering en Genoenhuis kunnen de resultaten via een app of online volgen. Volgens Belangenvereniging Zesgehuchten een groot voordeel omdat 'het op deze wijze onnodige discussie uitsluit'. Nagenoeg alle fracties steunen Belangenvereniging Zesgehuchten in deze, alleen DPM was tegen.

Parkeren
De VVD kreeg weinig handen op elkaar voor de ingediende moties en amendementen. Een raadsmeerderheid ziet bijvoorbeeld niets in het afschaffen van betaald parkeren en het onderzoeken van een eventuele samenwerking tussen Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende. Het VVD-voorstel om onderzoek te doen naar mogelijk realiseren van openbare toiletten in de gemeente kan ook niet op voldoende steun rekenen.

Beter groen
De raad ziet wel iets in beter onderhoud van het openbaar groen. Volgens Monica Leenders van de VVD is het slecht gesteld met dat onderhoud. "Het openbaar groen is in deplorabele staat en we moeten juist uitstralen dat we trots zijn op Geldrop-Mierlo." Wethouder Renée Hoekman gaf aan dat het gemeentebestuur volgend jaar met een beheersplan groen komt. "Nu tussentijds extra geld erbij doen is niet verstandig", aldus Hoekman. De gemeenteraad ziet dat anders en wil in ieder geval het onderhoudsniveau omhoog hebben.

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigeldropmierlo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>