Logo mooigeldropmierlo.nl
  | Fotonummer: c42021
Foto: Ingzonden
Gemeente Geldrop-Mierlo

Ondertekening uitvoeringsovereenkomst 'Ontwikkelrichting voorschoolse educatie'

Geldrop-Mierlo - De gemeente en zes kinderopvangorganisaties - De Grabbelton, De Wonderwereld, Korein, Dolfijn, Potjeknor en 't Nut - hebben onlangs de zogenaamde uitvoeringsovereenkomst 'Ontwikkelrichting voorschoolse educatie' ondertekend.

Een laatste belangrijke stap in het proces 'Ontwikkelrichting voorschoolse educatie'. Met deze ontwikkelingrichting wordt voldaan aan de zogenaamde Harmonisatiewet die landelijk op 1 januari 2018 ingaat. Deze wet houdt in dat vanaf 1 januari kinderopvangorganisaties het peuteraanbod inclusief voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gaan aanbieden. Dit gebeurde voorheen door Stichting Peuterspeelzaalwerk. Peuterspeelzalen vallen dus vanaf 1 januari 2018 onder de Wet Kinderopvang. Daarmee gaan alle peuterspeelzalen aan dezelfde (strengere) eisen voldoen als kinderdagverblijven. Het peuterspeelzaalwerk wordt vanaf dat moment, net als de dagopvang, aangeboden in een kindercentrum.

Uitvoeringsovereenkomst
Met het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst 'Ontwikkelrichting voorschoolse educatie' wordt bepaald dat de zes eerder genoemde kinderopvangorganisaties verplicht zijn om activiteiten te gaan verrichten waarvoor de gemeente aan hen subsidies heeft verleend. 

Alle kinderopvangorganisaties hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om ervoor te kunnen zorgen dat de overgang voor de kinderen en ouders zo soepel mogelijk verloopt. Er zijn met alle ouders van de peuters die nu gebruik maken van het peuterspeelzaalwerk contracten met de nieuwe aanbieders gesloten. Dit maakt dat er bij de overgang naar de nieuwe situatie sprake is van een warme overdracht voor de peuters en hun ouders.

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigeldropmierlo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>