Logo mooigeldropmierlo.nl
  | Fotonummer: e577d7
Gemeente Geldrop-Mierlo

Gemeentenieuws week 52

Geldrop-Mierlo - In verband met het niet verschijnen van DeMooiGeldropMierloKrant in week 52, kunt u deze week het gemeentenieuws van de gemeente Geldrop-Mierlo online lezen. 

Werkzaamheden Centrumplan Mierlo: Dorpsstraat en Vesperstraat
Op maandag 8 januari start de uitvoering van de volgende fase van het Centrumplan Mierlo. Het gaat om de herinrichting van het gedeelte Dorpsstraat, vanaf de Vesperstraat tot de Ellenaar en het gedeelte Vesperstraat tussen de Dorpsstraat en de Wilhelminastraat. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de riolering en het aanbrengen van de nieuwe inrichting volgens het Centrumplan. De totale werkzaamheden zijn gepland tot 26 juni.

Planning en fasering
De werkzaamheden worden in meerdere kleinere werkvakken uitgevoerd om de bereikbaarheid van de aangelegen winkels en parkeerplaatsen zo goed als mogelijk te waarborgen.

Werkvak 1:
Gedeelte Dorpsstraat vanaf de Vesperstraat tot de Ellenaar; periode 8 januari tot begin april.

Werkvak 2:
Gedeelte Vesperstraat vanaf de Dorpsstraat tot de Wilhelminastraat; periode april tot 26 juni.

Omleidingen en bereikbaarheid winkels
Tijdens de werkzaamheden worden omleidingsroutes geplaatst voor het centrum Mierlo en het doorgaande verkeer, deze worden per fase aangepast. De aangelegen winkels blijven bereikbaar via looproutes.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Bas van Lieshout of Will van Dijk, afdeling Ruimte, te bereiken via telefoon­nummer 14 040.

Voorlopig ontwerp ter inzage; Inspraak herinrichting Heuvel
Wij zijn van plan om de Heuvel (tussen de Rabobank en Heerenhuys23 en de rijbaan van het Horecaplein) opnieuw in te richten. Hiervoor is een voorlopig ontwerp uitgewerkt. De plannen liggen van donderdag 28 december tot en met woensdag 7 februari ter inzage en iedereen kan hierop reageren. Op woensdag 10 januari houden wij een inloopavond in het oude postkantoor, Molenstraat 2 in Geldrop.

Plannen
Op 16 december 2013 heeft de gemeenteraad de Centrumvisie  en de notitie 'Parkeren' vastgesteld. Hierin is de hele herinrichting van het openbaar gebied opgenomen. De Heuvel met het daaraan gelegen parkeerterrein hoort daar ook bij. In de centrumvisie is onder meer opgenomen dat we streven naar een flinke verbetering van de uitstraling van het hele centrum. Dit willen we bereiken door meer (openbaar) groen aan te leggen en de verouderde verharding en verlichting te vervangen. Bij de herinrichting van de Heuvel streven we naar dezelfde kwaliteit en sfeer van de Langstraat en Korte Kerkstraat, die al eerder werden vernieuwd.

Inspraak
Het voorlopig ontwerp ligt van donderdag 28 december tot en met woensdag 7 februari ter inzage in de publiekshal in het gemeentehuis, Hofstraat 4 in Geldrop. Binnen de genoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling op de plannen reageren. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Voor mondelinge reacties of meer informatie kunt u contact opnemen met Philip Wouters of Frans van Ravenstein van de afdeling Ruimte. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 14 040.

Inloopavond
Op woensdag 10 januari houden wij een inloopavond. Op de avond kunt u het voorlopig ontwerp inzien en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente. Wij houden de inloopavond in het oude postkantoor, Molenstraat 2 in Geldrop. Tussen 18.00-21.00 uur kunt u binnenlopen. U bent van harte welkom.

Planning
Na de inspraakperiode gebruikt het college van burgemeester en wethouders de ingekomen reacties om een definitief herinrichtingsplan vast te stellen. De herinrichting is gepland in 2018.

Burgemeester Link sluit twee drugspanden
Op 18 december heeft burgemeester Link twee drugspanden voor drie maanden gesloten nadat er hennepkwekerijen zijn aangetroffen. Het gaat om een woning aan de Vesperstraat in Mierlo en een woning aan De Doelen in Geldrop. Het aantal panden in Geldrop-Mierlo dat de burgemeester op deze wijze heeft moeten sluiten dit jaar, komt daarmee op 15.

Vesperstraat
Op 10 oktober 2017 was er een opsporingsonderzoek in de woning aan de Vesperstraat in Mierlo. Daar trof de politie op de zolderverdieping van de woning een hennepkwekerij aan. Uit onderzoek bleek, dat er drie eerdere oogsten zijn geweest. In totaal ging het om 103 hennepplanten.

De Doelen
Op 7 november 2017 was er een opsporingsonderzoek in de woning aan De Doelen in Geldrop. Daar trof de politie in de slaapkamer op de eerste verdieping van de woning een hennepkwekerij aan. Uit onderzoek bleek, dat er één eerdere oogst is geweest. In totaal ging het om 128 hennepplanten.

Damoclesbeleid
De besluiten van de burgemeester zijn genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid. Hennepkwekerijen zijn in het algemeen brandgevaarlijk, leveren vaak overlast op voor de woonomgeving en trekken criminele personen aan. De maatregel moet bijdragen aan de vermindering van de drugscriminaliteit en daarmee aan de vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 vastgesteld
De gemeenteraad heeft op maandag 6 november 2017 het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2018-2022 vastgesteld. In dit plan staat hoe Geldrop-Mierlo de riolering, als onderdeel van het stedelijk watersysteem, de komende vijf jaar beheert en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn.

Riolering is van groot belang voor de volksgezondheid en het functioneren van de maatschappij. En in de afgelopen decennia is er enorm veel geld in geïnvesteerd. Vanzelfsprekend moeten we hier zorgvuldig mee omgaan. Er zijn dagelijks investeringen nodig om de riolering in stand te houden en te verbeteren.

In het Gemeentelijk Rioleringsplan staat beschreven welke activiteiten er in de komende jaren worden opgepakt. Een paar punten springen er uit:
Rioolvervanging
In een groot aantal straten wordt de riolering vervangen. Hiervoor investeren we ongeveer € 4,9 miljoen, verspreid over 5 jaar. In het GRP staat aangegeven in welke straten het riool zal worden vervangen. Per jaar wordt de planning van werken opnieuw bekeken, omdat we die natuurlijk moeten afstemmen op andere werken, zoals herinrichtingen of bouwplannen.

Klimaatverandering
Om de overlast als gevolg van klimaatveranderingen aan te pakken, investeren we € 1 miljoen. Het inspelen op klimaatverandering kunnen we niet alleen. We gaan de burgers en bedrijven daarom actief opzoeken en we proberen samen oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we samen voor staan. Zowel bij nieuwbouw als bij reconstructies zullen we er naar streven om de openbare ruimte "klimaatadaptief" (aangepast aan veranderingen door het klimaat) in te richten. Dit is elke keer maatwerk. We gaan onderzoeken of het nodig en zinvol is om een Hemelwaterverordening in te voeren, ter ondersteuning van deze maatregelen.

Rioolheffing
De inkomsten uit de rioolheffing komen uitsluitend ten goede aan de rioleringszorg. De kosten die samenhangen met de riolering zijn zeer kritisch bekeken en waar mogelijk verminderd. In de afgelopen jaren is de rioolheffing flink gestegen. Ook in de toekomst blijft deze stijgen. Dit komt doordat we in de komende jaren heel veel riolering moeten gaan vervangen. In de na-oorlogse periode zijn er op grote schaal wijken aangelegd. De riolen in deze wijken zijn na 60 jaar allemaal ongeveer tegelijkertijd aan vervanging toe. De kosten daarvan worden helemaal uit de rioolheffing betaald.

In de komende 5 jaar stijgt de heffing met 1,75% per jaar. Bij het opstellen van het vorige GRP hadden wij verwacht dat de stijging veel hoger uit zou pakken. Doordat de rentestand nu lager is dan voorheen, kan de stijging beperkt blijven.

Ter inzage
Van donderdag 4 januari tot en met donderdag 1 februari ligt het vastgestelde beleidsplan voor iedereen ter inzage, tijdens openingsuren, in de publiekshal in het gemeentehuis aan de Hofstraat 4 in Geldrop. U kunt het plan ook inzien op de gemeentelijke website.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Rob Elemans van de afdeling Ruimte, via telefoonnummer 14 040.

Openingstijden met de feestdagen
Hieronder volgt meer informatie over onze openingstijden tijdens de feestdagen en die van de Milieustraat.

Gemeentehuis
GemeentehuisHet gemeentehuis is gesloten op maandag 1 januari. Op dinsdag 9 januari is het gemeentehuis geopend tot 16.00 uur.

Milieustraat
De Milieustraat is gesloten op maandag 1 januari. Kijk op www.cure-afvalbeheer.nl of bekijk de Cure Afval app voor meer informatie over het ophalen van afval en oud papier.

Telefonische bereikbaarheid
Op de dagen dat de gemeente is gesloten, is er ook niemand telefonisch bereikbaar. Voor storingen en calamiteiten belt u het meldingennummer 14 040.

4 januari: Kerstboominzameling
Op donderdag 4 januari worden de oude kerstbomen ingezameld. U kunt uw boom alleen inleveren tussen 18.00 uur en 19.00 uur op de hieronder vermelde plaatsen. De boom moet zonder versiering, lichtjes en plastic zak of emmer worden aangeboden. De organisatie ligt in handen van Stichting De Drie Harten. Leden van Don Bosco en Scouting Mierlo nemen de bomen in ontvangst. U krijgt van hen een lot, waarmee u mee kunt doen aan een loterij.

Inzamelpunten in Geldrop
• Centrum: Parkeerplaats Het Machinaal
• Skandia: Plein Brink/Beneden Beekloop
• Hulst: Ganseboom/Leemkuilen
• Braakhuizen-Noord: Volmolenplein en Winkelcentrum Wielewaal
• Braakhuizen-Zuid: St. Jozefplein
• Oranjeveld: Sluisstraat, nabij huisnummer 154
• Coevering: Roelantlaan (parkeerplaats voor terrasflat) en Joris van Spilbergenstraat/Willem van Ruysbroekstraat
• Akert: Eikelaar, bij de gymzaal
• Beekweide: Pastoor van Hooffstraat
• Bronzewei: P.J. Zweegersplein
• Genoenhuis: Westernisse en Laan van Tolkien, naast huisnummer 112

Inzamelpunten in Mierlo
• Beuk: Naast huisnummer 4
• Dorpsstraat: Plein voor voormalige gemeentehuis Mierlo
• Sporthal: Parkeerplaats bij Sporthal De Weijer
• Schoolstraat: Hoek Kerkakkers/Schoolstraat
• Luchen: bij de school aan de Geelgors en Vlinderlaan/hoek Distelvlinder

Inzameling gemist?
Het is niet de bedoeling dat u uw kerstboom aan de straat legt; deze bomen worden niet opgehaald. Heeft u de inzameling gemist? Lever uw boom dan in bij de Milieustraat aan het Emopad in Geldrop.

Verknal het niet voor jezelf of een ander
Houd de jaarwisseling veilig en gezellig!

Het einde van het jaar is in zicht! Om de jaarwisseling feestelijk, maar vooral ook veilig en prettig te laten verlopen leest u deze laatste weken van het jaar alles over de jaarwisseling, zoals over vuurwerk. Maar vooral hoe u kunt meehelpen de jaarwisseling gezellig te laten verlopen. Deze week vatten we alles nog even voor u samen.

De periode waarin vuurwerk mag worden afgestoken is beperkt
De regels voor het afsteken vuurwerk staan in het Vuurwerkbesluit. Sinds de vorige jaarwisseling mag vuurwerk alleen nog afgestoken worden tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. U kunt een boete krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten de toegestane afsteektijden. Er zijn in onze gemeente geen vuurwerkvrije zones aangewezen.

Soorten vuurwerk
Er zijn verschillende soorten vuurwerk. In ons land mag alleen maar op de laatste dagen van het jaar door erkende verkooppunten het zogeheten 'consumentenvuurwerk' worden verkocht. Al het andere vuurwerk is zwaar en/of illegaal. Denk aan uw eigen veiligheid en die van uw omgeving: houd u aan de regels (zoals de minimumleeftijd om bepaald vuurwerk af te mogen steken) en koop alleen legaal vuurwerk.

Verkoop van vuurwerk
Niet alleen het afsteken van vuurwerk kan gevaarlijk zijn. Zo gelden er ook strenge regels voor het opslaan van vuurwerk. In onze gemeente zijn 2 bedrijven die een vergunning hebben voor de verkoop van consumentenvuurwerk. Dit zijn de erkende winkels, die legaal vuurwerk verkopen dat voorzien is van een gebruiksaanwijzing met veiligheidstips. Deze bedrijven mogen op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december vuurwerk verkopen aan personen van 16 jaar of ouder. Per persoon mag maximaal 10 kilo vuurwerk worden gekocht. Op oudjaarsdag, zondag 31 december mag er geen vuurwerk worden verkocht!

Extra maatregelen, toezicht en controle
Er worden extra maatregelen getroffen om de schade en vernielingen door vuurwerk in de openbare ruimte te beperken. Bijvoorbeeld door het afsluiten van afvalbakken. Met name de politie voert in deze periode extra toezicht en controle uit. Bijvoorbeeld op het in bezit hebben van illegaal vuurwerk of het afsteken van vuurwerk.

Handen af van onze hulpverleners
Helaas komt het de laatste jaren, ook tijdens de jaarwisseling, steeds vaker voor dat werknemers met een publieke taak slachtoffer worden van agressie of geweld. Maar bedenk dat deze hulpverleners, zoals politie-, brandweer- of ambulancemedewerkers gewoon hun werk doen. Terwijl ze juist ons respect en waardering verdienen voor het goede werk dat ze voor ons allemaal doen. Er zijn afspraken gemaakt, dat verdachten van vuurwerkdelicten en van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke functie heel snel na de jaarwisseling en extra streng worden bestraft.

Veilig gebruik van vuurwerk
De meeste ongelukken worden veroorzaakt doordat mensen het vuurwerk niet op de juiste manier afsteken of niet de juiste hulpmiddelen gebruiken. Lees altijd goed de gebruiksaanwijzing en draag - niet alleen als afsteker maar ook als omstander - een veiligheidsbril.

Help mee aan een veilige jaarwisseling
Ook u kunt meewerken aan een veilige jaarwisseling. Door bijvoorbeeld de vuurwerkresten na het knallen op te ruimen. Hiervoor zijn bij de verkooppunten van vuurwerk speciale vuurwerkzakken beschikbaar. Maar ook door ruimte te geven aan onze hulpverleners en elkaar aan te spreken wanneer het mis dreigt te gaan.

Als u merkt dat er bijvoorbeeld buiten de afsteekperiode vuurwerk wordt afgestoken, of als u denkt dat er ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of wordt verhandeld, meld dat dan bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Het is ook mogelijk om dit anoniem (gratis) bij het onafhankelijke meldpunt Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 te melden.

Samen kunnen we zorgen voor een veilige jaarwisseling!

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigeldropmierlo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>