Logo mooigeldropmierlo.nl
Foto's Gemeente Geldrop-Mierlo

Wie kregen dit jaar een Koninklijke onderscheiding in Geldrop-Mierlo?

  | Fotonummer: 581669
Foto: Ger Jansens

Geldrop-Mierlo - Burgemeester van Geldrop-Mierlo, de heer Link, reikte 26 april maar liefst 17 Koninklijke onderscheidingen uit. Eigenlijk waren het 18 onderscheidingen, echter Mevrouw M.J. Elsendoorn is niet in Nederland aanwezig, zij krijgt haar lintje later opgespeld.  

Het programma was strak gepland. Op uur en tijd stond burgemeester Link, partner Caroline wethouder Jeucken en/of wethouder Verdouw met een familie en de lokale pers bij de gedecoreerden op de stoep of op de afgesproken locatie. Inwoners die nietsvermoedend thuis moesten blijven of naar een locatie werden gelokt, konden 'het leugentje om bestwil' wel waarderen, vooral toen ze in de gaten kregen dat burgemeester Link met een speciale reden naar hen was toe gekomen. 

In Geldrop werden onderstaande inwoners gedecoreerd
Mevrouw C.H.C. (Corine) Houben-Vrijsen

Geldrop, 30 augustus 1967
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1986-1992: Secretaris van de JOEK Geldrop (Jongeren Onder El Kaar). De JOEK was een locatie waar jongeren vanaf vijftien jaar uit konden gaan. Ze initieerde activiteiten, zette zich in voor de veiligheid en de EHBO en draaide bardiensten.

1990-1995: Lid van de EHBO-vereniging Geldrop. Ze was hulpverlener bij evenementen in Geldrop. Van 1995 tot 2006 zette ze haar activiteiten stop in verband met de opvoeding van haar kinderen.

2006-heden: Vanaf 2006 pakte mevrouw Houben haar activiteiten als hulpverlener bij evenementen in Geldrop weer op en sinds 2011 is ze ook hulpverlener bij activiteiten in het PSV-stadion. Ook verzorgde ze een aantal jaren de cursus jeugd-EHBO A op de basisschool van haar kinderen.

2008-heden: Vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Geldropse Jagers. Decoranda is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de zittingsavonden (aanvankelijk twee en nu drie avonden per jaar). Ze bepaalt het programma, maakt afspraken met artiesten, contracteert hen en regelt het verloop van en op de avonden. Tot 2016 was ze verantwoordelijk voor de PR (onder andere het schrijven van stukjes voor de krant, het verspreiden van reclameposters).

Meneer L.B.J. (Bert) Hendrix
Valkenswaard, 27 april 1947
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1978-heden: Vrijwilliger bij Wijkvereniging Den Akert in Geldrop. Hij zette de tafeltennisclub op, gaf trainingen en organiseerde wedstrijden. Nu ondersteunt hij nog het verenigingsbestuur.

1986-1992: Voorzitter van de ondernemingsraad van zijn werkgever Gustaaf Geldrop B.V.

2008-heden: Vrijwilliger bij Routebureau Brabant, wandelknooppuntroute Geldrop-Mierlo. Hij coördineerde in 2009 de bewegwijzering van de 75 kilometer lange wandelroute. Nu controleert hij twee maal per jaar de helft van de route en repareert of vervangt zo nodig de bewegwijzering. Meneer Hendrix vertegenwoordigt de gemeente bij Routebureau Brabant.

2008-heden: Penningmeester van de Stichting Vrienden Zorgcentrum Akert. Decorandus initieert, organiseert en ondersteunt activiteiten, enerzijds om financiële middelen te genereren en anderzijds voor de bewoners van het zorgcentrum.

2010-heden: Vrijwilliger bij de R.K. Parochie Heilige Nicasius in Geldrop. Hij coördineert en beheert het hovenierswerk van vier begraafplaatsen en stuurt de vrijwilligers aan bij het wekelijkse onderhoud.

2010-heden: Vrijwilliger bij de Stichting Samenleving Wijk Den Akert. Hij bespreekt de plannen en ideeën voor de wijk met de gebiedsregisseur en ondersteunt in de uitvoering waar dat nodig is.

Mevrouw H. (Ginie) Knoops-Buurman
Eindhoven, 29 december 1945
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1974-1984: Hulpouder bij de Akertschool in Geldrop

1975-heden: Vrijwilliger bij Wijkvereniging Den Akert te Geldrop. Ze fungeert als leider bij het koersballen, verzorgt de inkopen voor het kienen, notuleert vergaderingen, organiseert onder andere excursies en de jaarlijkse kerstmarkt en maakt verslagen voor het wijkblad. Verder was ze lid van de jeugdcommissie en draaide ze bardiensten.

1980-1986: Vrijwilliger bij Wielervereniging Trap met Lust. Mevrouw Knoops verzorgde onder andere de inschrijvingen voor recreantenwedstrijden.

1992-2017: Vrijwilliger bij de woonzorgcentra Akert en Berkenheuvel in Geldrop (onderdeel van de welzijnsorganisatie Ananz). Ze schonk koffie en thee en droeg bij aan het organiseren en uitvoeren van activiteiten.

Daarnaast is ze sinds 2000 collectant voor het Reumafonds.

Mevrouw M.M. (Tiny) van Druenen-Lammers
Budel, 7 februari 1955
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1991-heden: Vrijwilliger bij de R.K. parochie Heilige Nicasius, locatie Brigidakerk in Geldrop Centrum. Ze doet samen met haar echtgenoot de wekelijkse schoonmaak. Sinds 2002 is ze actief in de koffiezetgroep en is ze gastvrouw na de zondagse mis en bij uitvaarten. Daarnaast ondersteunt ze de grote schoonmaak en bij de extra schoonmaakwerkzaamheden rondom Kerst en Pasen. Bovendien verzorgt ze de distributie van het parochieblad en de op- en afbouw van de kerststal. Ook ondersteunt ze de organisatie van het tweejaarlijkse vrijwilligersfeest. In 2006 ondersteunde ze een bijzondere editie van het Geloofsfeest

2010-heden: Beheerder van het Gemeenschapshuis Zesgehuchten. Mevrouw Van Druenen verzorgt samen met haar echtgenoot het contact met de huurders en de schoonmaak. Daarnaast faciliteert ze de catering bij evenementen en helpt in de bediening. Ze verzorgt het (technisch) onderhoud van het gebouw.

2012-heden: Vrijwilliger bij het Gilde Sint-Joris Zesgehuchten. Ze verzorgt de schoonmaak en draait bardiensten.

Decoranda is vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Geldropse Jagers.

Meneer W.P.A.M. (Peter) van Druenen
Geldrop, 27 februari 1948
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1955-heden: Vrijwilliger bij de R.K. parochie Heilige Nicasius, locatie Brigidakerk in Geldrop Centrum. Hij was voorheen actief als acoliet bij uitvaarten en huwelijken. Daarnaast is hij lid van de klussendienst en ondersteunt hij parochianen die dat zelf niet meer kunnen. Hij is lid van de koffiezetgroep en schenkt op zondag koffie na de mis en bij uitvaarten. Verder coördineert hij de distributie van het parochieblad en verzorgt hij de administratie van de actie Kerkbalans. Met kerst ondersteunt hij de op- en afbouw van de kerststal. Sinds 2002 verzorgt hij samen met zijn echtgenote de wekelijkse schoonmaak van de kerk. In 2006 leverde hij een grote bijdrage aan het Geloofsfeest.

1998-2011: Vrijwillig chauffeur van pastoor Spooren.

2010-heden: Beheerder van Gemeenschapshuis Zesgehuchten. Meneer Van Druenen verzorgt samen met zijn echtgenote het contact met de huurders en de schoonmaak. Verder faciliteert hij de catering bij evenementen de bediening. Daarnaast verzorgt hij het (technisch) onderhoud van het gebouw.

2012-heden: Vrijwilliger bij het Gilde Sint-Joris Zesgehuchten. Hij is beheerder van het verenigingsgebouw, ondersteunt de schoonmaak en is actief bij het onderhoud, onder andere tijdens de nieuwbouw.

Mevrouw L.J.M. (Leonie) Josiassen-Van de Westelaken
Geldrop, 22 april 1946
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1996-2014: Vrijwilliger bij Verzorgingshuis Josephinehof. Ze was bezoekdame en verrichtte allerlei hand- en spandiensten.

2003-heden: Vrijwilliger bij Stichting Kasteel Geldrop. Mevrouw Josiassen is gids en suppoost. Ook is ze lid van de commissie Oudheidkamer

2007-heden: Gids bij en bestuurslid en secretaris (2011-heden) van Stichting Rondje Geldrop-Mierlo. Deze stichting heeft als doel om door middel van rondleidingen interesse voor het cultureel erfgoed van Geldrop te wekken. Ze heeft in 2013 vooronderzoek verricht en meegewerkt aan het uitbrengen van het herinneringsboek "100jaar Station en 100jaar Stationsstraat". Daarnaast was ze medeorganisator van een tentoonstelling over dit onderwerp.

2015-heden: Medeoprichter van de A.F.Th. van der Heijden wandeling in Geldrop van Stichting de Tandeloze tijd.

Mevrouw M.M.C. (Marianne) Verdonk
Eindhoven, 31 augustus 1986
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Decoranda is op jonge leeftijd begonnen met de beoefening van de para-atletiek bij Atletiekvereniging Scheldesport. Ze heeft vanaf eind 2001 deel uitgemaakt van de nationale selectie (para)atletiek. In 2002 behaalde ze bij het eerste Open Nederlands Kampioenschap voor mensen met een beperking op alle vijf onderdelen waaraan ze mee deed gouden medailles. ln 2016 won ze tijdens de EK indooratletiek voor atleten met een verstandelijke beperking 3 gouden en een zilveren medaille. Ze heeft in totaal 62 medailles voor Nederland op Europese en Wereldkampioenschappen behaald. (7 x Goud, 32x Zilver en 23x Brons). Mevrouw Verdonk is 6x Europees en 1x Wereldkampioen geworden. Als atlete met een verstandelijke beperking maakte ze het langste deel uit van de nationale selectie, behaalde ze de meeste internationale medailles, werd ze als enige Nederlandse atleet geëerd met de titels "Beste vrouwelijke atleet" en "Beste vrouwelijke performance op een Europees Kampioenschap" en behaalde ze veruit de meeste Nederlandse titels in haar sportcarrière. Decoranda heeft eind 2016 het besluit genomen om na 15 jaar topsport vanaf 2017 te kiezen voor een meer recreatieve manier van sport uitoefenen.

Mevrouw Verdonk heeft zich van 2002-2007 regelmatig ingezet als ambassadeur met als doel het opzetten en uitbouwen van atletiekmogelijkheden voor mensen met een beperking, vooral in Zeeland en Terneuzen. Ze heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en promotie van de atletiek voor mensen met een beperking en stimuleerde de ZMLK-school haar leerlingen actief aan atletiek deel te laten nemen. In deze periode werd ze 5x gehuldigd als "Beste Zeeuws aangepaste sporter" en 2x door de Commissaris van de Koningin benoemd tot "Bijzonder Zeeuw". Decoranda is door de jaren heen ook landelijk een groot voorbeeld geweest voor andere mensen met een verstandelijke beperking, door ze te stimuleren te gaan sporten.

Meneer H.B.J. (Ben) Ronde
Geldrop, 28 april 1964
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1984-heden: Begeleider bij Stichting Hobbyclub Braakhuizen Noord in Geldrop. Hij houdt zich bij deze hobbyclub voor kinderen bezig met de programmering en is één van de organisatoren van verschillende activiteiten van de hobbyclub, zoals de jeugddagen en de kennismakingsweken. Daarnaast werkt hij mee aan allerlei financiële acties die ten goede komen aan de stichtingskas, zoals het organiseren van kaartavonden, speelgoedmarkten en het ophalen van oud papier.

1994-heden: Vrijwilliger bij Stichting Jeugdbelangen Braakhuizen Noord in Geldrop. Deze stichting is een overkoepelende organisatie die faciliteert in gebouwen en materialen en ondersteunt aangesloten (jeugd) verenigingen, groeperingen en activiteiten. De Hobbyclub is één van de verenigingen die gebruik maakt van het jeugdhuis De Twern. Meneer Ronde zet zich in voor verschillende werkzaamheden, verbouwingen en schilderwerkzaamheden.

Meneer M.P.J. (René) van den Heuvel
Geldrop, 30 mei 1969
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1986-heden: Bestuurslid coördinatie (1989-heden) en voorzitter (2012-heden) van en vrijwilliger bij Stichting Hobbyclub Braakhuizen Noord in Geldrop. Hij is verantwoordelijk voor het organiseren en het initiëren van alle nevenactiviteiten binnen deze hobbyclub voor kinderen. Ook werkt hij mee aan allerlei financiële acties, die ten goede komen aan de stichtingskas. Hij is betrokken bij meerdere verbouwingen aan het clubhuis.

1996-heden: Secretaris van en vrijwilliger bij Stichting Jeugdbelangen Braakhuizen Noord in Geldrop. Deze stichting is een overkoepelende organisatie die faciliteert in gebouwen en materialen en ondersteunt aangesloten verenigingen, groeperingen en activiteiten. De Hobbyclub is één van de verenigingen die gebruik maakt van het jeugdhuis De Twern. Decorandus is verantwoordelijk voor het onderhoud en de verhuur van de lokalen.

Meneer J.G. (Jos) Westerbeek
Geldrop, 26 februari 1968
Lid in de Orde van Oranje-Nassau


1986-heden: Materiaalbeheerder en begeleider bij Stichting Hobbyclub Braakhuizen Noord. Hij is verantwoordelijk voor de aanschaf en levering van materialen, gereedschappen, machines en schoonmaakmiddelen voor de hobbyclub. ook is hij begeleider bij allerlei nevenactiviteiten van de stichting, zoals de open dagen en kennismakingsweekenden.

1996-heden: Vrijwilliger bij Stichting Jeugdbelangen Braakhuizen Noord Geldrop. Deze stichting is een overkoepelende organisatie die faciliteert in gebouwen en materialen en ondersteunt aangesloten verenigingen, groeperingen en activiteiten. De Hobbyclub is één van de verenigingen die gebruik maakt van het jeugdhuis De Twern. Meneer Westerbeek is verantwoordelijk voor het onderhoud en de materiaalvoorziening.

Mevrouw J.F.C. (Coby) Wartenbergh-Bartels
Geldrop, 4 november 1959
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1987-heden: Vrijwilliger bij Kindcentrum De Vlinder in Geldrop. Kindcentrum De Vlinder biedt onderwijs, peuterwerk en kinderopvang. Ze is actief voor de basisschool, waar ze dagelijks aanwezig is. Ze verricht conciërge- en schoonmaakwerkzaamheden en verzorgt tijdens studiedagen de lunch. Ook in de schoolvakanties verricht ze werkzaamheden, zoals opknapwerkzaamheden en het onderhouden van de tuin. Verder gaat decoranda jaarlijks als lid van de kookstaf mee met het vijfdaagse schoolkamp van groep 8. Ze verricht schoonmaakwerkzaamheden tijdens het kamp en verzorgt de inkopen. Ze was lid van de ouderraad en de medezeggenschapsraad en van diverse werkgroepen.

1990-heden: Vrijwilliger bij en bestuurslid (2008-heden) van de EHBO-vereniging Geldrop. Ze fungeert als EHBO'er bij evenementen en verzorgt de cursusadministratie.

Meneer J.M.M. (Jo) Adriaens
Geldrop, 19 augustus 1945
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1993-heden: Vrijwilliger bij Wijkvereniging Braakhuizen-Zuid. Hij is onder andere organisator van de jaarlijkse fiets-/scootmobieltocht, organiseert de Burenhulp, is lid van de werkgroep Burenhulp en hij helpt bij de tweewekelijkse hobbyclub voor kinderen. Ook brengt hij drie keer per jaar huis-aan-huis de nieuwsbrief rond.

1995-2014: Vrijwilliger (bouwer, onderhoudpleger en manusje-van-alles) bij Speeltuin De Viking.

2005-heden: Lid van de ploeg vrijwilligers die wekelijks de tuinen onderhoudt van Woonzorgcentra Akert en Berkenheuvel.

2008-heden: Onderhoudsfunctionaris bij Tuinvereniging De Verloren Kost. Meneer Adriaens geeft onder andere leiding aan de onderhoudsploeg op zaterdag.

2011-heden: Lid van de ploeg vrijwilligers die begraafplaats St. Jozef van de St Nicasiusparochie onderhoudt.

2013-heden: Tuinman en klusjesman bij de dienstencentra van de LEV-groep. Deze twee dienstencentra huisvesten tal van verenigingen en hier organiseert de LEV-groep buurtactiviteiten. Decorandus doet aan deze gebouwen ook klussen, verricht technische klussen bij mensen thuis en geeft handvaardigheidsles. Hij valt in als er een gastheer nodig is.

Mevrouw M.J. (Marjo) Elsendoorn (lintje wordt later overhandigd)
Heemstede, 24 februari 1949
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1993-heden: Vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland. Ze draait bureaudiensten, neemt binnenkomende telefoontjes aan, pakt eigen zaken op en zet zaken uit bij collega's. Ook draait ze piketdiensten en fungeert ze als mentor voor aspirant-vrijwilligers.

In Mierlo werden de volgende inwoners gedecoreerd.
Meneer J.J.S. (Jos) Liebens

Eindhoven, 10 januari 1937
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1964-1999: Voorzitter van de beleidsgroep Kunst en Cultuur van Fontys Hogescholen. Deze stichting had tot doel kunst en cultuur onder studenten, medewerkers en externe relaties te promoten. Ook beheerde decorandus alle kunstwerken van onder andere Har Sanders, bracht hij de gehele verzameling in kaart, liet hij opknapbeurten uitvoeren en zorgde hij voor de verzekering van de kunstwerken.

1979-2016: Bestuurslid van de Wijsgerige Kring Eindhoven. Deze organisatie heeft als doel belangstelling op te wekken voor, dan wel kennis bij te brengen op het terrein van het wijsgerig denken, op academisch niveau. Hij beheerde het archief en ontfermde zich over de public relations.

1980-1992: Penningmeester van het Oranje Comité in Mierlo. Ook organiseerde meneer Liebens onder andere alle kinderactiviteiten.

1999-2015: Voorzitter van de werkgroep Public Relations en de werkgroep Strabrechtse Heide van de Imkervereniging Helmond en omstreken. 

2000-heden: Oprichter en dirigent van het koor Schola Cantorum Tungrorum.

Mevrouw H.M. (Hennie) Bordat-van Aerle
Helmond, 17 december 1951
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

19..-heden: Vrijwilliger bij de Othmarus Rijtven Organisatie (voorheen Het Rijtven, een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking) in Laarbeek en Deurne. Decoranda zwemt met cliënten. Ze begeleidt de mensen in het water, maar ook bij het aan- en uitkleden, toiletbezoek, vervoer en andere zaken waarbij hulp nodig is. Daarnaast was ze lid van de ouderraad. Ze onderhield het contact tussen de ouders van Het Rijtven en verzorgde de schema's die gebruikt werden bij het verdelen van de taken. Verder begeleidde ze vakanties. Ze hielp de (vaak rolstoelgebonden) cliënten, onder andere bij het opstaan, wassen en aankleden. Ook is ze activiteitenvrijwilliger bij het dagbestedingscentrum Lage Hees.

1990-1995: Kaderlid van Scouting Mierlo. Ze was actief bij de bevers.

Mevrouw M.J.G. (Mariet) van Tilborg-Welten
Someren, 21 december 1942
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1958-heden: Actief lid, sinds 2000 bestuurslid van Zij Actief, destijds de Boerinnenbond genaamd. Vanaf het begin is ze zeer actief, onder andere door het organiseren van toneelstukken met en voor de leden van de vereniging. Sinds 2000 is ze lid van het bestuur. In deze hoedanigheid organiseert ze samen met meerdere leden de creatieve workshops (zowel het bedenken, inkopen van de materialen en het geven ervan) die met regelmaat op het programma staan. Ook is decoranda verantwoordelijk voor de jaarlijkse dag- en avondfietstocht. Ze is degene die registreert wie er aanwezig is bij een activiteit en de overzichten bijhoudt. Sinds 2016 heeft ze, met een aantal andere leden, de organisatie van de periodieke kledingbeurs op zich genomen.

2000-heden: Vrijwilliger bij Stichting Dorpswerkplaats 't Saam Mierlo. Ze begeleidde kinderen bij de workshop speksteen bewerken. Ook tijdens de kindermiddagen was ze begeleidster. Sinds 2014 is mevrouw Van Tilborg ondersteunend aanwezig tijdens de workshops en kindermiddagen.

2002-heden: Vrijwilliger bij en sinds 2010 bestuurslid van Seniorenvereniging De Kersenplukkers/De Vliegert Mierlo. Ze is onder andere betrokken bij het organiseren van activiteiten, bemant de bar, schenkt koffie tijdens activiteiten, maakt hapjes, maakt de zaal klaar, ruimt op na afloop en verzorgt de afwas. Ook bij activiteiten in het weekend kan er altijd een beroep op mevrouw Van Tilborg worden gedaan. 

Meneer A.P.M. (Toon) van den Eijnden
Mierlo, 15 maart 1951
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1970-heden: Vrijwilliger en kaderlid van het bestuur van de KPJ Mierlo en de KPJ veteranen. Hij organiseerde onder andere verschillende reünies en was sportleider.

1988-heden: Vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Kersepit in Mierlo. Meneer Van den Eijnden was de grondlegger van het spel van het zoeken van de Kleine Kers. Hij was in de rol als Kersenwacht verantwoordelijk voor de juiste naleving van de spelregels. Ook is hij hoffotograaf en hoofd van de technische commissie. Daarnaast heeft hij zitting in het adviesorgaan De Heren met Pit.

1999-heden: Algemeen bestuurslid (1999-2013) van en vrijwilliger bij Stichting Dorpszeskamp Mierlo. Hij was verantwoordelijk voor de gehele organisatie. Nu houdt hij zich bezig met de veiligheid, het verzinnen van de spellen en de technische zaken.

Meneer H.M.E.J. (Erik) van der Linden
Mierlo, 21 april 1967
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1987-heden: Vrijwilliger bij de brandweer, korps Mierlo in de functie van posthoofd, bevelvoerder en Oefenleider.

1996-heden: Bestuurslid van en vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Kersepit in Mierlo. Hij was Grootvorst, lid van de Raad van Elf en Adjudant. Hij nam zitting in diverse commissies en organiseerde vele activiteiten. Sinds 2016 is decorandus lid van het adviesorgaan De Heren met Pit. Hij werft leden, instrueert de nieuwe Prins, stemt af met andere verenigingen, organiseert activiteiten, bezoekt zieken en stelt de tijdschema's op.

2005-heden: Vrijwilliger bij de Stichting Dorpszeskamp Mierlo. De stichting organiseert jaarlijks een tweedaags sport- en spelevenement waar 700 sporters aan deelnemen. Meneer Van der Linden verricht hand-en spandiensten en is sinds 2005 presentator van het evenement.

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigeldropmierlo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>