Logo mooigeldropmierlo.nl
  | Fotonummer: c817aa
Foto: Peter Wijlaars
Zorg

Roze lintje Borstkankervereniging Nederland

Geldrop - De Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft het St. Anna Ziekenhuis dit jaar opnieuw het roze lintje toegekend. Het ziekenhuis voldoet aan alle criteria die BVN stelt. In de regio is bij het Anna bovendien de wachttijd van diagnose tot operatie het kortst. 93 procent van de patiënten heeft een wachttijd van maximaal 5 weken. Dit is wat het ziekenhuis ook nadrukkelijk nastreeft.

De toekenning van het roze lintje is deels gebaseerd op de uitkomsten van een patiëntenervaringsonderzoek waaraan 81 ziekenhuizen deelnamen. Uit dat onderzoek komt naar voren dat het Anna hoog scoort op patiëntenparticipatie. Dit houdt in dat patiënten zeer tevreden zijn over de wijze waarop zij in overleg met hun arts uiteindelijk samen beslissen over hun behandeling. Het Anna kreeg hiervoor drie sterren toebedeeld en dat is de hoogste score in de regio. Wanneer arts en patiënt in gesprek gaan en gezamenlijk beslissen over de te volgen behandeling, staan drie vragen van de patiënt centraal: 'Welke opties heb ik, wat betekent dit in mijn situatie en welke alternatieven heb ik?'

Aanbevelen aan anderenOp de vraag uit het onderzoek: 'Zou u het Anna aanbevelen aan anderen?' scoorde het Anna eveneens goed. Ze eindigde op de 7e plaats (uit 81) wanneer deze vraag aan patiënten heel kort na de operatie werd gesteld en op de 13e plaats bij beantwoording van dezelfde vraag door patiënten een jaar na operatie.

Patiëntgerichte borstkankerzorg
Het roze lintje staat voor patiëntgerichte borstkankerzorg. De criteria zijn onder meer tot stand gekomen op basis van wat patiënten zelf onder optimale zorg verstaan. Voor de kwaliteitsnormen wordt onder andere gekeken naar de samenstelling van het 'mammateam' dat de patiënt behandelt (waaronder gecertificeerde chirurgen, gespecialiseerd verpleegkundigen en internist-oncologen), het bespreken van de patiënt in een multidisciplinair team vóór de behandeling en na de operatie, volumes (hoeveel operaties doet het ziekenhuis) en naar volledigheid van de verslaglegging.

Mammateam
Het mammateam van het St. Anna Ziekenhuis staat voor kwalitatief hoogwaardige zorg met een persoonlijke benadering, waarin gezamenlijke besluitvorming voorop staat. Wanneer een afwijking in de borst wordt geconstateerd, wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. Daarom wordt gezorgd dat u dan altijd op korte termijn terecht kunt en start de behandeling vervolgens ook snel. Onderzoeken worden zoveel mogelijk op één dag gepland. Operaties worden door ervaren borstkankerchirurgen uitgevoerd volgens de nieuwste technieken. Als patiënt wordt u op persoonlijke wijze begeleid door een 'casemanager' en door hun eigen chirurg.

Kijk voor meer informatie over het roze lintje en de criteria op www.monitorborstkankerzorg.nl.
Kijk voor meer informatie op www.st-anna.nl

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigeldropmierlo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>