Logo mooigeldropmierlo.nl
  | Fotonummer: cc81bd
Foto: Ingezonden
Algemeen

Hier en daar een bui

Regio – 'Hier en daar een bui', zo staat Nederland bekend; een zonnetje met hier en daar een bui. Maar niet in de zomer van 2018. Sinds begin juni heeft het in deze regio vrijwel niet meer geregend. Het droogterecord van 1976 gaat eraan, zo melden diverse media.

In het jaar 1976 bleef het tot 20 augustus droog en zag het landschap er dor en geel uit. Het is nu augustus en het lijkt dezelfde kant op te gaan. Vrijwel alle graslanden en bermen zijn geel. In 1976 zijn de oogsten mislukt en was er een groot gebrek aan ruwvoer voor het vee. Tuinen mochten nog maar minimaal besproeid worden. Dat risico wil men niet meer lopen. De meeste boeren beregenen nu dag en nacht. Als je door de Peelregio rijdt, dan is het landschap nog redelijk groen. Boeren mogen hier niet meer uit oppervlaktewater beregenen, maar wel uit (ondiep) grondwater.

Grote vraag naar water
De drinkwatervoorziening uit de diepere lagen in deze regio is nog niet in gevaar. De oproep van de waterleidingmaatschappijen om zuinig te zijn komt vooral omdat het leidingnet de grotere vraag naar water niet altijd aan kan. Waterschap Aa en Maas is verantwoordelijk voor het oppervlaktewater en het ondiepere grondwater. Al decennia lang wordt geïnvesteerd in wateraanvoer. In de polders kan water vanuit de opgestuwde Maas worden ingelaten. Wat velen niet weten is, dat er via een ingenieus stelsel van kanalen er ook water uit de Maas naar de Peelregio wordt geleid. Dat water wordt bij Panheel in de Zuid-Willemsvaart gelaten en stroomt dan via de Noordervaart en het kanaal van Deurne het Peelkanaal (Defensiekanaaltje) in, op de top van de Peelhorst.

Hoogste prioriteit
"Met Rijkswaterstaat is afgesproken, dat de Noordervaart wordt opgeknapt zodat er meer water door heen kan", aldus Ingeborg Verschuuren namens Fractie CDA Aa en Maas. "De hoogste prioriteit hebben de verdrogingsgevoelige natuurgebieden. Door tegendruk wordt geprobeerd de schade te beperken. Verder moet voorkomen worden dat visrijke beken droogvallen. En er is uiteindelijk veel water nodig om het grondwaterpeil op 1 april 2019 weer op de afgesproken norm te krijgen, dan kan er ook in 2019 weer normaal worden beregend".

CDA Aa en Maas heeft zich altijd ingezet voor extra wateraanvoer. Nu en door de verandering van het klimaat blijkt hoe hard dit nodig is. 'Hier en daar een bui', het klinkt vertrouwd. Het is goed voor het waterbeheer, natuur, landbouw en de mens. Houd het hoofd koel en blijf water drinken! Meer informatie: www.waterschapaaenmaas.nl

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigeldropmierlo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>