Logo mooigeldropmierlo.nl
  | Fotonummer: c2ad3c
Foto: Peter Wijlaars
Gemeente Geldrop-Mierlo

Duurzame energie is noodzakelijk voor iedereen

Redacteur: Olga Maria Berger
Fotograaf: Peter Wijlaars

Geldrop-Mierlo - Het klimaatakkoord zal binnenkort door de Tweede Kamer worden aangenomen. Doel van dit akkoord is klimaatverandering tegen gaan en Nederland wil in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uitstoten. In december 2018 komen er plannen van de landelijke overheid over duurzaamheid en daar komen maatregelen uit voort die door de regio's en de gemeentes uitgevoerd moeten worden. Tegelijkertijd wordt de Groningse gaskraan dichtgedraaid en om onze huizen te blijven verwarmen moeten er alternatieve, schone energiebronnen komen.

Gemeentelijke ambitie
Op dit moment wordt er in de gemeente Geldrop-Mierlo 3,6% duurzame energie opgewekt. De huidige raad heeft als doelstelling om dat percentage in 2022 te verdubbelen. "Het is de ambitie van de gemeente om in 2040 100% duurzame energie op te wekken", zegt Rob van Otterdijk. Rob is wethouder met onder andere duurzaamheid in het pakket en daarnaast voorzitter van platform duurzaamheid, een adviesorgaan van de gemeente. "Energieneutraal worden gaat niet zonder de inwoners, maar de gemeente doet er alles aan om te helpen." Er wordt samenwerking gezocht met bedrijven, banken en woningcorporaties om het voor de inwoners gemakkelijk en financieel mogelijk te maken om over te stappen op duurzame energie. Windmolens, zonnepanelen en andere alternatieve bronnen moeten elektriciteit voor Geldrop en Mierlo op gaan wekken.

Windmolens en zonnepanelen
Uit een eerste onderzoek blijkt dat er ruimte is voor maximaal 6 tot 8 windmolens in de gemeente. Meer kunnen er niet geplaatst worden, dan komen ze te dicht bij de bewoonde wereld. "Voordat een windmolen er staat, duurt 5 tot 6 jaar", zegt Rob. "Deze raadsperiode kunnen we alleen plannen maken en vergunningen regelen." Wat zonnepanelen betreft zijn er nog heel veel geschikte daken in de gemeente waar panelen gelegd kunnen worden. "Om nog meer duurzame energie op te wekken is de gemeente in gesprek met bedrijven. Veel bedrijfsgebouwen hebben geschikte platte daken om vol te leggen met panelen."

Van het gas af
Het gas uit Groningen kan over een paar jaar niet meer gebruiken worden, de gaskraan gaat dicht. "De gemeente gaat een plan maken om van het aardgas af te gaan", zegt Rob. "Hierin komt te staan wanneer welke wijk aan de beurt komt en wat logische alternatieven zijn voor aardgas. Inwoners die al aan de slag willen, kunnen beginnen met het isoleren van hun woning. Of als de ketel vervangen moet worden, overstappen op een hybride ketel. Daarmee bespaar je flink op gas. "Er moeten nog veel besluiten worden genomen de komende jaren. "De gemeente gaat niets doen zonder communicatie met de inwoners in de wijken."

Elektrische auto's
Om zelf zo weinig mogelijk uitstoot van broeikasgassen te veroorzaken, heeft de gemeente drie elektrische auto's geleased voor de afdeling handhaving. "De energie wordt schoon opgewekt", vertelt Rob. Ook in andere opzichten is de gemeente duurzaam bezig.

Hulp bij besparen
Bij de gemeente zijn een aantal regelingen waar eigenaren van woningen gebruik van kunnen maken, zoals de Stimuleringslening duurzaamheid (https://www.geldrop-mierlo.nl/) en het zonnepanelenproject De Groene Zone (www.degroenezone.nl). Via het energieloket kan gratis advies ingewonnen worden over het verduurzamen van de woning (www.energieloket-zuidoostbrabant.nl).

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooigeldropmierlo.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>